HỌC TIẾNG LÀO & ຮຽນພາສາຫວຽດ

ສ່ວນຫຼາຍເພິ່ນມັກສອນການສົນທະນາແລະໄວຍາກອນຈຳນວນໜຶ່ງ ໜ້ອຍຄົນສອນການແປ ແລະວິທີຮຽນພາສາຫວຽດ. ໃນນີ້ຈະແນະນຳກ່ຽວກັບວິທີອ່ານ ຟັງ ເວົ້າ ຂຽນແລະແປຢ່າງຄົບຖ້ວນ.

Người ta thường hướng dẫn học đàm thoại và một số ngữ pháp, ít ai dạy cách dịch và phương pháp học tiếng Việt. Ớ đây sẽ có hướng dẫn đầy đủ về cách học như cách đọc, cách nghe, nói, viết và dịch.

Ai có thể vào học?

Nơi đây sẽ tập hợp tất cả các Video nói về Lào Việt bao gồm các bài học tiếng Lào, học tiếng Việt, thành ngữ Lào Việt, tục Ngữ Lào Việt, từ láy, từ đồng âm, từ công cụ, cách phân biệt dấu hỏi ngã, cách viết cặp phụ âm (ອັກສອນຄູ່), ໄx ແລະ ໃx, Video giới thiệu văn hóa Lào Việt, v.v. Chúng tôi bao gồm mọi thứ, vì vậy ngay cả khi bạn chưa bao giờ thấy tiếng Lào trong đời, bạn hãy nhanh chóng nhảy vào.

our teaching team

Bs Trần Kim Lân

Bs Trần Kim Lân

Bác sĩ Đông Tây y kết hợp

Phonesavanh CHANTHAVONG (Trần Kim Lân) là tác giả Từ điển Lào Việt in năm 2007, 2011 và là người biên soạn hai bộ bản thảo Từ điển Lào Việt và Việt Lào mà Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam đã tham khảo.

Phonesavanh CHANTHAVONG

Bác sĩ Đông Tây y kết hợp

Phonesavanh CHANTHAVONG (Trần Kim Lân) là tác giả Từ điển Lào Việt in năm 2007, 2011 và là người biên soạn hai bộ bản thảo Từ điển Lào Việt và Việt Lào mà Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam đã tham khảo.

Phouvinh CHANTHAVONG

Sinh viên y khoa

Bạn có thể hỏi về Games

Practice makes perfect

We know about your hectic schedule. We also know the only way you truly understand a subject is by practicing it in a real environment. This is why we’ve set a playground area that’s full of hours of exercises, questions and challenges. It even has a gaming section. 

The best campus facilities

In addition to our online classroom, we also offer an option to take part in a live classroom. It takes place in our vast campus located in Westfield, London. Here you’ll be able to use the most up-to-date facilities and computer equipment.

Learn from the very best

Join our course and start building the most wanted career available today. We make sure every class is easily understood, and that all students reach the same level of expertise needed for today’s hi-tech industry.

Working hours

Monday- Thursday:8:00-18:30 Hrs
(Phone until 17:30 Hrs)
Friday - 8:00-14:00

We are here

Westfield London 2039-2041 Westfield
Phone:+44 20 8834 4688
Fax:+44 20 8859 6598
Email: info@collage.com

Close Menu