Cấu trúc sốm pho chừng-ໂຄງ​ສ້າງ ສົມພໍ… ຈຶ່ງ

“ສົມພໍ ... ຈຶ່ງ” ເປັນໂຄງສ້າງທີ່ມັກໃຊ້ ແຕ່ເພິ່ນກໍມັກແປຜິດເປັນ “Sở dĩ ... là vì”. ໃຊ້ເພື່ອສະແດງຄວາມໝາຍໃນຮູບແບບ "ຍ້ອນແນວນັ້ນຈຶ່ງເປັນແນວນີ້", ໝາຍ​ຄວາມ​ວ່າ ສິ່ງທີ່ກຳລັງຍົກຂຶ້ນນີ້ ມີຜົນເນື່ອງມາຈາກອັນທີ່ໄດ້ຍົກຂຶ້ນກ່ອນໜ້ານີ້ແລ້ວ. “ສົມພໍ ... ຈຶ່ງ” là một cấu trúc thông dụng, nhưng người ta cũng thường dịch sai thành “Sở dĩ ... là vì”. Dùng để biểu thị ý nghĩa theo kiểu “vì như thế mới bị như vậy”, có nghĩa là điều mà đang nêu lên là hệ lụy từ điều đã nêu lên trước đó. ແປ​ເປັນ​ພາ​ສາ​ຫວຽດ - Được dịch sang tiếng Việt là: ສົມພໍ... ຈຶ່ງ : thảo nào (hèn chi, hèn gì, hèn nào) mà

Continue Reading

Tên 12 con giáp – ຊື່ 12 ນັກສັດ

Bài này hướng dẫn cách gọi tên 12 con giáp trong tiếng Lào và tiềng Việt gồm: Tý, Sửu, Dần, Mão, Thìn, Tỵ, Ngọ, Mùi, Thân, Dậu, Tuất, Hợi. ບົດ​ນີ້​ແນະ​ນຳ​ກ່ຽວ​ກັບ​ການ​ຮຽກ​ຊື່ 12 ນັກ​ສັດຊວດ, ສະຫຼູ, ຂານ, ເຖາະ, ມະໂລງ, ມະເສງ, ມະເມຍ, ມະແມ, ວອກ, ລະກາ, ຈໍ, ກຸນ.

Continue Reading
Close Menu