ແປ​ສຸ​ພາ​ສິດ ຫວຽດ​ລາວ – Dịch tục ngữ Việt Lào
ແປ-ສຸ-ພາ-ສິດ-ຫວຽດ-ລາວ-dich-tuc-ngu-viet-lao

ແປ​ສຸ​ພາ​ສິດ ຫວຽດ​ລາວ – Dịch tục ngữ Việt Lào

1. ແປ​ສຸ​ພາ​ສິດ ຫວຽດ​ລາວ (dịch tục ngữ Việt Lào): ແປ​ສຸ​ພາ​ສິດ ຫວຽດ​ລາວ ໝາຍ​ເຖິງ​ການ​ແປ ຄຳ​ສຸ​ພາ​ສິດ​ຫວຽດ​ມາ​ເປັນ​​ຄຳສຸ​ພາ​ສິດ​ລາວ ເປັນ​ວຽກ​ງານ​ໜຶ່ງ​ທີ່​ຍາກ​ພໍ​ສົມ​ຄວນ ເພາະ​ການ​ແປ​ສຸ​ພາ​ສິດມີ​ຫຼັກ​ການ​ແປ​ໂດຍ​ສະ​ເພາະ​ຂອງ​ມັນ​ເອງ.​ ເມື່ອ​ພວກ​ເຮົາ​ແປ​ປະ​ໂຫຍກ​ໜຶ່ງ ບົດ​ຄ​ວາມ​ໃດ​ໜຶ່ງ ຫຼື ອ່ານ​ປຶ້ມ​ເລື່ອງ​ຫົວ​ໃດ​ຫົວ​ໜຶ່ງ ທັງ​ພາ​ສາ​ບ້ານ​ເຮົາ ຫຼື ພາ​ສາ​ຕ່າງ​ປະ​ເທດ ພວກ​ເຮົາ​ກໍ​ມັກ​ຈະ​ພົບ​ບັນ​ຫາ​ທີ່​ມີ​ຢູ່​ວ່າ ຈະ​ມີ​ບາງ​ຄຳ, ບາງ​ຂໍ້​ຄວາມ, ບາງວັກ ທີ່ເຮົາ​ຈະ​ບໍ່​ເຂົ້າ​ໃຈ ຫຼື ແປບໍ່​ໄດ້. ກຸ່ມ​ຄຳ ຫຼື ຂໍ້​ຄວາມ​ດັ່ງ​ກ່າວ…

Continue Reading

Tên 12 con giáp – ຊື່ 12 ນັກສັດ

Bài này hướng dẫn cách gọi tên 12 con giáp trong tiếng Lào và tiềng Việt gồm: Tý, Sửu, Dần, Mão, Thìn, Tỵ, Ngọ, Mùi, Thân, Dậu, Tuất, Hợi. ບົດ​ນີ້​ແນະ​ນຳ​ກ່ຽວ​ກັບ​ການ​ຮຽກ​ຊື່ 12 ນັກ​ສັດຊວດ, ສະຫຼູ, ຂານ, ເຖາະ, ມະໂລງ, ມະເສງ, ມະເມຍ, ມະແມ, ວອກ, ລະກາ, ຈໍ, ກຸນ.

Continue Reading

CÁCH SỬ DỤNG CẤU TRÚC : “Ngoài… còn” ວິທີໃຊ້ໂຄງສ້າງ : “ນອກຈາກ… ຍັງ”

Cấu trúc "ngoài... còn" là một cấu trúc ngữ pháp quan trọng trong tiếng Việt. Dùng liên kết hai thành phần câu, hai đoạn câu có quan hệ bổ sung. (ໃຊ້ເຊື່ອມສອງປະໂຫຍກ ສອງຂໍ້ຄວາມທີ່ມີການພົວພັນເພີ່ມເຕີມ).

Continue Reading
Close Menu