ແປ​ສຸ​ພາ​ສິດ ຫວຽດ​ລາວ – Dịch tục ngữ Việt Lào
ແປ-ສຸ-ພາ-ສິດ-ຫວຽດ-ລາວ-dich-tuc-ngu-viet-lao

ແປ​ສຸ​ພາ​ສິດ ຫວຽດ​ລາວ – Dịch tục ngữ Việt Lào

1. ແປ​ສຸ​ພາ​ສິດ ຫວຽດ​ລາວ (dịch tục ngữ Việt Lào): ແປ​ສຸ​ພາ​ສິດ ຫວຽດ​ລາວ ໝາຍ​ເຖິງ​ການ​ແປ ຄຳ​ສຸ​ພາ​ສິດ​ຫວຽດ​ມາ​ເປັນ​​ຄຳສຸ​ພາ​ສິດ​ລາວ ເປັນ​ວຽກ​ງານ​ໜຶ່ງ​ທີ່​ຍາກ​ພໍ​ສົມ​ຄວນ ເພາະ​ການ​ແປ​ສຸ​ພາ​ສິດມີ​ຫຼັກ​ການ​ແປ​ໂດຍ​ສະ​ເພາະ​ຂອງ​ມັນ​ເອງ.​ ເມື່ອ​ພວກ​ເຮົາ​ແປ​ປະ​ໂຫຍກ​ໜຶ່ງ ບົດ​ຄ​ວາມ​ໃດ​ໜຶ່ງ ຫຼື ອ່ານ​ປຶ້ມ​ເລື່ອງ​ຫົວ​ໃດ​ຫົວ​ໜຶ່ງ ທັງ​ພາ​ສາ​ບ້ານ​ເຮົາ ຫຼື ພາ​ສາ​ຕ່າງ​ປະ​ເທດ ພວກ​ເຮົາ​ກໍ​ມັກ​ຈະ​ພົບ​ບັນ​ຫາ​ທີ່​ມີ​ຢູ່​ວ່າ ຈະ​ມີ​ບາງ​ຄຳ, ບາງ​ຂໍ້​ຄວາມ, ບາງວັກ ທີ່ເຮົາ​ຈະ​ບໍ່​ເຂົ້າ​ໃຈ ຫຼື ແປບໍ່​ໄດ້. ກຸ່ມ​ຄຳ ຫຼື ຂໍ້​ຄວາມ​ດັ່ງ​ກ່າວ…

Continue Reading
Close Menu