Đọc nguyên âm Lào chính xác trong mọi trường hợp

Đọc nguyên âm Lào lúc bình thường không khó vì nó theo một khuôn mẫu có sẵn mà hầu như các tài liệu nào cũng có nói đến và hướng dẫn cách đọc.

Tuy nhiên khi kết hợp với phụ âm và đặc biệt khi kết hợp với cả phụ âm lẫn dấu thanh thì thanh điệu của nguyên âm Lào lại bị biến đổi theo một quy luật khác.

Như vậy, cách đọc nguyên âm Lào lúc bình thường (khi chưa phối hợp với phụ âm chính và dấu), khi chỉ phối hợp  với phụ âm và khi phối hợp cả phụ âm lẫn dấu thanh sẽ như thế nào, mời các bạn xem trọn bài viết sẽ rõ.

  1. Giới thiêu chung về nguyên âm Lào:

:Nguyên âm Lào là một trong ba phần tử cấu thành từ trong tiếng Lào đó là: Phụ âm, nguyên âm và dấu thanh.

     Nguyên âm Lào gồm có 28 nguyên âm, được chia thành 12 cặp nguyên âm ngắn và dài và 4 nguyên âm đặc biệt như sau: 12 nguyên âm ngắn (xະ, xິ, xຶ, xຸ, ເxະ, ແxະ, ໂxະ, ເxາະ, ເxິ, ເxັຍ, ເxຶອ , xົວະ), 12 nguyên âm dài (xາ, xີ, xື, xູ, ເx, ແx, ໂx, xໍ​, ເxີ, ເxຍ, ເxືອ, xົວ) và 4 nguyên âm đặc biệt (ໄx, ໃx, ເxົາ, xຳ).

Hướng dẫn học nguyên âm Lào

      Ngoài ra, khi 2 nguyên âm kết hợp với nhau tạo thành một âm mới thì người ta gọi đó là nguyên âm ghép hoặc nguyên âm hỗn hợp. Trong tiếng Lào có 6 nguyên âm ghép tạo thành 3 cặp nguyên âm ngắn dài như sau: 18 nguyên âm đơn (xະ, xາ, xິ, xີ, xຶ, xື, xຸ, xູ, ເxະ, ເx, ແxະ, ແx, ໂxະ, ໂx, ເxາະ, xໍ​, ເxິ, ເxີ), 6 nguyên âm ghép (ເxັຍ, ເxຍ, ເxຶອ , ເxືອ, xົວະ, xົວ) và 4 nguyên âm đặc biệt (ໄx, ໃx, ເxົາ, xຳ).

  1. Cách đọc nguyên âm tiếng Lào:

      Thanh điệu trong tiếng Lào không chỉ phụ thuộc vào dấu thanh mà còn phụ thuộc vào phụ âm chính (cao, thấp, trung bình), nguyên âm (ngắn, dài) và phụ âm cuối vần nữa (vần).

Vì vậy, bài này sẽ hướng dẫn bạn đọc nguyên âm trong các trường hợp sau:

2.1 Cách đọc nguyên âm Lào khi chưa phối hợp với phụ âm chính và dấu:

Ta sẽ đọc theo phát âm chuân của nguyên âm Lào (xem video minh họa).

2.2 Cách đọc nguyên âm Lào khi có phụ âm chính (cao, trung bình, thấp) và dấu (mảy ệc, mảy thô, mảy ti và mat chắt tả va):

2.2.1 Đối với nguyên âm ngắn:

      Các phụ âm trung bình giữ nguyên thanh điệu của nguyên âm như phụ âm cao, phụ âm thấp thì bị hạ thanh điệu.

Chỉ có phụ âm trung bình mới có thế bỏ dấu và chỉ bỏ được dấu mảy ti mà thôi (x໊). Những từ này thường là từ tượng thanh hoặc thán từ.

2.2.1 Đối với nguyên âm dài:

Nếu chưa có dấu thanh thì tùy thuộc vào thanh điệu của phụ âm (cao, trung bình, thấp).

Nếu có dấu thanh thì:

  • Nếu là mảy ệc (x່): đều đọc như nhau, tựa như dấu huyền của Việt Nam (đọc theo giọng miền trung).
  • Nếu là mảy thô (x້):

Phụ âm trung bình và thấp giữ nguyên thanh điệu thô.

Phụ âm cao, thanh điệu thô bị hạ thấp như thanh điệu ti.

  • Chú ý: các chữ cặp đôi (ອັກ​ສອນ​ຄູ່: ắc són khù) khi có dấu mảy ệc thì phát âm gần giống nhau nên dễ lẫn lộn.

       Như vậy, các bạn đã được giới thiệu về 28 nguyên âm trong tiếng Lào được chia làm ba nhóm là phụ âm ngắn, dài và phụ âm đặc biệt; ngoài ra, người ta còn chia làm phụ âm đơn và phụ âm ghép nữa.

      Và thanh điệu trong tiếng Lào không chỉ phụ thuộc vào dấu thanh mà còn phụ thuộc vào phụ âm chính (cao, thấp, trung bình), nguyên âm (ngắn, dài) và phụ âm cuối vần nữa (vần).

       Mời các bạn xem video minh họa về những trình bày trên.

Xin cảm ơn tất cả các bạn đã xem bài viết.

Tác giả: Dr Phonesavanh CHANTHAVONG

Đọc ngay: 1. Viết nguyên âm Lào siêu dễ trong vòng 24 giờ

 

Xem bài viết cùng chủ đề: https://anduy.net/bang-nguyen-am-tieng-lao-va-cach-doc/

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

This Post Has One Comment

Trả lời

Close Menu